Diğer Deyişler

Gözünü sevdiğim Muhammed Ali
Nuru şu cihanı ışıtmadı mı
Cenk içinde her daim çağırınca ya Ali
Ta Hint diyarından işitmedi mi

Bal Muhammed bahane etti arıyı
Melek için havker dedi huriyi
İrşat olsun diye inkâr Sarı’yı
Ta baştan ayağa taş etmedi mi

Müminlerin kalbi yaz ile bahar
Taşı yontmak ile çıkar mı göher
Tarikat imamı ol İmam Cafer
Kurutup deryayı loş etmedi mi

Kalktı havalandı gönülün kuşu
Emredince durur muallak taşı
Urumungur bunda Hacı Bektaşı
Doksan bin erlere baş etmedi mi

Meyil verip şu dünyaya aldanma
Verdiğin ikrardan sen geri dönme
Bu dünyada bâki kalırım sanma
Dünyaya her gelen göç etmedi mi

ARİF OĞLUM gelen sedayı dinler
Gün olur çekilir bayraklar tuğlar
Dünya benim diyen ağalar beyler
Akıbet nişanım taş etmedi mi
Söz: Arifoğlu
Kaynak Kişi: Erkan Çanakçı