Dertli Divani

15 Ocak 1962 tarihinde Urfa'nın Kısas köyünde doğdu. Asıl adı Veli Aykut'tur. Dedesi Ahmet Baba ve babası, asıl adı Hamdullah olan Aşık Büryani'dir. Küçük yaşlarda aşıklık geleneğini ve bağlama çalmayı öğrendi.
İlk ve ortaokulu köyünde, liseyi ise Urfa'da bitirdikten sonra yükseköğrenimini Ankara'da tamamlayan Dertli Divani, hem kendi şiirlerini hem de babası ya da başka aşıkların şiirlerini bestelemektedir.
Mahlasını oluşturan Dertli bölümünü 1978 yılında Emrullah Efendi, birkaç ay sonra da evlerini ziyaret eden Bektaş Efendi ise Divani bölümünü verdi. Böylelikle Dertli Divani mahlası tamamlanmış oldu. Daha 16 yaşındayken söylediği doğaçlama deyişlerin de bu mahlası almasında önemli bir etkisi oldu.
Türküleri birçok sanatçı tarafından söylenen Dertli Divani Türkiye ve Türkiye dışında birçok konser ve toplantıya katıldı. Bugüne dek tek başına 4, grup olarak da 6 olmak üzere toplam 10 adet albüm çıkardı.
Ozanın kendisine ait ilk kaseti Divane Gönül, 92 yılında Diktiğimiz Fidanlar, 96 yılında Duaz-ı İmam ve en son 2000 yılında ise Ser Çeşme adlı kaseti piyasaya çıktı.
120'nin üzerinde söz ve müziği kendisine ait eser bulunmaktadır. Derleme eserlerinin sayısı ise 60'ın üzerindedir. Sözlü eserlerinden bazıları; Zülfü Livaneli, Arif Sağ, İlyas Salman, Belkıs Akkale, Sabahat Akkiraz, Güler Duman ve bir çok sanatçı tarafından seslendirildi.

1
Altım üstüm kaç kuruşluk
Efsaneyim, efsaneyim
Aşık olmak dile kolay
Bahaneyim, bahaneyim

Aşığın gönlü külhanda
Çok marifet vardır onda
İki kapılı bir handa
Mihmaneyim, mihmaneyim

Durmaz eser aşkın yeli
Buna revan çeşmim seli
Ben bir günahkar kul Dertli
Divaneyim, divaneyim

2
Diktiğimiz fidanların 
Meyvasını yiyemedik 
Ne suçu vardı onların
Dur be zalim diyemedik

Sana ne bana ne hep diye diye 
Böylece yem olduk ağaya beye

Tabip yaramı azdırdı
Tatlı canımdan bezdirdi
Beni bir yarin sevdası
Diyar be diyar gezdirdi

Yanmışam kör cahil dostun elinden 
Bıkmış usanmışam acı dilinden

Der DİVANİ senlik benlik
Bizi yıkan bu cahillik
El ele gönül gönüle
Verelim olalım birlik

Yolcu yola gitmez yola bahane 
Bundan kula sultana ne şahane

3
Gece Gündüz Durmaksızın
Yoluna Revanım Senin
Her Yerde Hazır Nazırsın
Sensin Mabudu Cümlenin

Ezel Ebed Sensin Gaffar
Varlığın Bizim İle Var
Gel Ihsan Eyle Güzel Yar
Bize Gevheri Madenin

Muhammet Ali Nurundur
Bektaşi Veli Sırrındır
Kul Senin Gizli Varındır 
Gördük Didar-I Cemalin

DERTLİ DİVANİ'ye Himmet 
No'la Dilber Kıl Hidayet 
Bakıdır Nur-U Velayet
Şahid-i Kur'an Ül Mübin

4
Yaşanılası dünyanın
Ne tadı ne tuzu kaldı
Ömür denen şu zamanın
Çoğu gitti azı kaldı

Çalışmadan yiyenlerin
Derimizi giyenlerin
Nice benim diyenlerin
Ne izi ne tozu kaldı

Çürük ökçe yırtık taban
Kurdu kuşu ettik çoban
Gariban daha da gariban
Ne çulu ne bezi kaldı

Bizden geçinen kalleşler
Döner geri bizi taşlar
Sıvıştı yaren yoldaşlar
Ne sözü ne özü kaldı

Cahiller kendini aklar
Kamiller özünü yoklar
Kurudu çaylar ırmaklar
Serçeşme'nin gözü kaldı

DERTLİ DİVANİ'nin varı
Canandır canın öz yari
Geçti bu devrin baharı
Ne yazı ne güzü kaldı

5
Hab-ı gafletten uyanıp
Doğru yola bastım kadem
İhlasla Hakk'a dayanıp
Aşina oldum dembedem

Erler cem olmuş bir yerde
Arada göründü perde
Gel gir düşmeyesin derde
Burayaca geldin madem

Bizim mektebi irfana
Mana öğrettiler bana
Vuslat oldum ilmikana
Çün babıu vahdette bu dem

Okudum elifi beyi
Farkeyledim teyi seyi
Saki destindeki meyi
Sundu nuşeyledim ol dem

Ol dem açıldı can gözüm
Cemale karşıdır yüzüm
Zedemden sıyrıldı özüm
Şükür nasip oldu adem

Adem'de Hak'kı bulmuşam
Bahri Umman'a dalmışam
Vahdeti ahed olmuşam
Sanma ki Adem'den yandım (yadem)

DERTLİ DİVANİ yakudum
Levhi mahfuzdan okudum
Aba hırka şal dokudum
Meğer bu işte üstadem

6
Güzel Hakkın bin bir ismi bu,anla
Birisi Muhammed biri Ali’dir
Küntü kenzullahta var olan imla
Birisi Muhammed biri Ali’dir

Çün lahmeke lahmi buyurdu Ahmet
Neslin bâkidir ta yevmi kıyamet
Sahibi mürüvvet şafii ümmet
Birisi Muhammed biri Ali’dir

DERTLİ DİVANİ’ nin hem penahgâhı
Hemi secdegâhı hem kıblegâhı
Dü cihan mülkünün hem padişahı
Birisi Muhammed biri Ali’dir

7
Âşık olmuşuz didara
Ta ezeli ezeliden
Bağlanmışız bir ikrara
Ta ezeli ezeliden

Kavli ikrar,ahdi misak
Elest deminden beri Hak
"Ene'l Hak" dedik, Hak mutlak
Ta ezeli ezeliden

İnsan insanın aynası
Damla deryanın mayası
Fark eyledik hamı hası
Ta ezeli ezeliden

Dertli Divani bu ne hâl
Gönlüm söyler dillerim lal
Kimi "elif" kimisi "dal"
Ta ezeli ezeliden

8
Güzel şahın nutku nefesi ile
Haktan nasip olmuş gizli varım var
Aşkın pazarında olur mu hile
Her alışverişten milyon kârım var

Sundular da aşkın meyinden içtim
Ol demde ak ile karayı seçtim
Hüseyin aşkına serimden geçtim
Hallacı Mansur’dan kalan darım var

DERTLİ DİVANİ’ yi tan edenler çok
Namert lokmasına şükür karnım tok
Cenneti âlâya ihtiyacım yok
Benim cemal ile Hak didarım var
 
9

Cihanda misali beyhuş gezerken
Aklımı başımdan aldı bir güzel
Hakkın kelamını okur yazarken
Beni bir tenhada buldu bir güzel

Güzelse Muhammed Ali güzeldir
Hünkar Hacı Bektaş Veli güzeldir
Balım Sultan Kızıldeli güzeldir
Nihayet cümlesi oldu bir güzel

Yandır DİVANİ’yi ateşe aşka
Gayrı Hakk görmedim ben senden başka
Şu yıkık virane gönlümde köşke
Mahşere dek mihman oldu bir güzel

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumunuz bizim için değerli...