Mustafa Kemal Atatürk

Alevi-Bektaşi toplumu üzerinde Mustafa Kemal Atatürk yansımalarından örnekler


Tüm Türkiye'de cemevlerinde bulunan Türk Bayrağı ve Atatürk resimleri Alevi- Bektaşi toplumunun Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'ne sevgi ve saygısını gözler önüne sermektedir. Atatürk resmi ve Türk bayraksız cemevi olmaz. Bugün özgür bir şekilde ibadet edebiliyor isek bunu Cumhuriyet ve Atatürk'e borçluyuz.


"Ecdadını ve değerlerini tanımayan kişi, başkasına yem olur. Türk'ün öz kanından yetiştirdiği Mustafa Kemal'in "Türk esir olmaz" düsturundan yeni Türkiye Cumhuriyeti bir zühre yıldızı gibi parlayarak meydana çıkmadı mı?"
-Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu

Dönemin Hacıbektaş Veli Dergâhı Postnişini Veliyettin Çelebi Efendi'nin Bildirisi:
25.04.1923
  
"Anadolu'da bulunan Soyum Hacıbektaş dergâhı Veli Hazretlerine içten saygısı olan tüm sevenlere ve temiz yürekli Hanedan yanlılarına:

 Bu ulusu yaşatan, bağımsızlığımızı sağlayan yüce varlığı İslama şeref olan Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Gazi adıyla Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’nin yayınladıkları bildiriler tümümüzce bilinmektedir. Gazi Paşa’nın vatanın ilerleme ve yükselmesi hakkındaki her türlü isteğini yerine getirmek bizlerce zorunluluktur (farzı ayın). Ulusumuzu kurtaracak, mutluluğumuzu sağlayacak O’nun amaca uygun görüşleridir. Bunu yansıyanların bizimle kesinlikle ilgisi yoktur. Yüce tarikatımızdan olanlara Mustafa Kemal Paşa'nın gösterdiği adaylardan başkasına oy vermemelerini, vatanımızın kurtuluşunun bu yolla olacağını sîzlere güvenle söyleyebilirim. Bu öğüdüme uymayanlar bizden değildir. Hak Erenler onlara destek olmaz. Yeniden bildiririm ki, bu halkı kurtaracak Gazi Mustafa Kemal Paşa’dır. Onunla birlikte kutsal vatanımızın öz evlatlarıdır. Hiç kimsenin sözünü dinlemeyiniz, sözümden dışa çıkmayınız. Sizin mutluluğunuzu düşünenler, sizi kölelikten kurtaracak Büyük Millet Meclisi Başkam ve tümümüzün büyüğü M. Kemal Paşa Hazretleridir". Hacı Bektaş Veli Çelebisi

Veliyettin

Kaynak:Baki ÖZ, Kurtuluş Savaşı’nda Alevi- Bektaşilerİstanbul Şah Kulu Sultan Dergâhı Giriş Kapısı
Hacıbektaş'ta Atatürk'ün misafir olarak kaldığı ve 
Pir Ahmet Cemalettin Çelebi ile görüştüğü ev
Ahmet Cemalettin Çelebi Atatürk'ün dergahı ziyareti sırasında dergahın yöneticiliğini yapan kişiymiş. Duvar köşesinde dayalı olarak duran sancak Atatürk'ün sancağıdır ve Atatürk tarafından dergaha hediye edilmiştir.
Kul Fakir'in Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen yazdığı bir deyiş:
Kemâl'in var olsun Mustafa Paşa
Irakıplar ölsün hele sen çok yaşa
Ortayı mâl ettin hazır ol başa
Vakit tamam oldu meydan geliyor

Meydanda bell'olur er ile körler
Düzde menzil almaz dikine zorlar
Çoktan geçtiyidi hayır ü şerler
Islahat memuru sultan geliyor

Sultan olan kula bulmaz kusuru
Hicaz'ı Mekke'yi bekle Mısır'ı
Sıdkile tutarsan alun yesiri
İsmail'e Hak'tan kurban geliyor

Kurban olan Ehl-i Beyt yoluna
Kem bakmayın siyasinin haline
"Allah-ü Ekber"i getir diline
Binine yetecek bir can geliyor

Canını verenler cananın bulur
Canını sevenler geriye kalır
Acaba onların hali nic'olur
Zülfikar elinde aslan geliyor

Yedi kral olsun Hak muin ise
Esef çekme yetmiş dahi gelirse
Onların asleri topu var ise
Şükür bize Hak'tan bürhan geliyor

Hani padişahlık nerede kaldı
Zevk ü sefa ile aklını aldı
Yola kem bakanlar belasın buldu
Dünya başlarına zindan geliyor

Tanrı'nın aslanı Hazreti Ali
Ta ezel Kandil'de kurdu bu yolu
Sıdkile tutarsan yetürün eli
Nice bin dertliye derman geliyor

Bâ noktası gönüllerinden çıktı
Ecnebi kızları evini yıktı
Sekiz yüz cariye belini büktü
Sandılar ki hergün bayram geliyor

Bilemedi milletin halini
İtalyan kızına yaktı balonu
Başa geçirmişler elin körünü
Halbuki hakkında ferman geliyor

KUL FAKIR'ım fermanını okudu
Andelibim dost bağında şakıdı
Aklı selim gönül evi pak idi
Mümin müslümana seyran geliyorEymir Köyü, Amasya' da bulunan Kurt Baba Türbesi'nde canlar Mustafa Kemal Atatürk'e sevgi ve bağlılığını bu şekilde ifade etmişlerdir. 


Amasya, Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Keçiköy'de bulunan KUL HÜSEYİN'in türbesi
>> devamı gelecektir sevgiyle..

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumunuz bizim için değerli...