Zakir Belgesel Film
Zakir filminin montajları devam etmektedir.
Film DVD yayınlandığında sitemizden duyurulacaktır.

Zakir Belgesel Film
Okan Ulusoy & Melih Cevdet Tekşen


          Anadolu’da yüzyıllardır Alevi-Bektaşi-Kızılbaş inancına mensupların başlıca ibadeti olan cemlerde On İki Hizmet olarak bilinen hizmetlilerden biri olarak müzik icrası görevini yerine zakirler, aynı zamanda âşıklar ve dedelerle birlikte kültürel belleğin en önemli taşıyıcılarından birisi olagelmiştir. Günümüzde yaygın bir şekilde inşa edilen cemevleriyle birlikte özellikle büyük şehirlerde görünürlüğü giderek artan zakirler, özellikle kırsal bölgelerdeki yöresel cemlerde hizmetlerini sürdürmeye devam etmektedir.
       Günümüzde zakirlik hizmetinin geleneksel olarak sürdürüldüğü 12 şehirde çekilen Zakir belgelseli, birbirinden farklı yörelerde bu hizmeti yerine getiren zakirlerin kendi hikayelerinden yola çıkarak, bu hizmetin sürdürülmesi konusundaki çabalara odaklanmaktadır. Bir kişinin zakirliğe ilk adımı atmasından bu hizmeti yerine getirme sürecine, zakirliğin âşıklıkla ilişkisinden yöresel farklılıklara, cem repertuarından günümüzdeki icra biçimlerine, bu hizmetle ilgili pek çok detayı barındıran belgesel, kutsal bir görev olarak sürdürülen zakirlik özelinde Anadolu’daki farklı müzik icralarının boyutlarını açığa çıkarması bakımından da önemli bir işleve sahiptir. 
       2009 yılında Unesco tarafından Alevi semahlarının Somut Olmayan Kültürel Miras listesine alınması ve 2010 yılında Dertli Divani’ye Zakirlik alanında Yaşayan Kültür Hazinesi ödülünün verilmesi, zakirliğin ulusal boyutunun ötesinde, uluslararası bir kabul görmesi açısından önemlidir. Bu açıdan Zakir belgeseli, hem Anadolu’da yaşayan bir geleneğin belgelenmesi, hem de bu hizmetin uluslararası boyutta gösterilmesi açısından önemli bir adımdır. 

Erdem Yıldırım Çatılmadan Yerin Göğün Binası: 


 
İçerikle ilgili görüntüler:
Yorumlar:

ELİNİZE SAĞLIK ÇOK GÜZEL BİR SİTE OLMUŞ. YILMAZ MAMAN - Zakir Belgesel Film
Yılmaz Maman Tarih: 04.12.2017

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumunuz bizim için değerli...