Fedai (Çorumlu)


Fedai Dede ,Çorum ‘un Mecitözü ilçesine bağlı Köseeyüp köyünde 1886 yılında doğmuştur. Asıl adı İbrahim’dir. Fedai deyişlerinde kullandığı mahlasıdır. Babasının adı Mehmet Ali annesinin adı Fatma’dır. Fedai Dede’nin soyu Haydar Sultan’dan gelmektedir.
Fedai Dede’nin ataları yıllar önce Keskin’den göç ederek Çorum ili, Mecitözü ilçesine bağlı Köseeyüp köyüne yerleşmişlerdir. Fedai Dede’nin soyu Haydar Sultan’dan geldiği için bu sülale Haydaroğulları olarak bilinmektedir.
(Kaynak: Mehmet Çevik- Derviş Edna ve Fedai
Siteye Gitmek İçin Tıklayınız)

1
Gönül sunalım bari hüdaya
Hak didarı gören geride kalmaz
Pirim yardım eyle bari gedaya
Bize başka yerden şefaat olmaz

Âşıklara dolu gelir dem gelir
Yar elinden yaramıza em gelir
Benim sözüm ladenlere kem gelir
İblistir âdeme secdeyi kılmaz

Ali dükkânında eyledim pazar
Pazar olan yerde olmaz mı nazar
İnanmaz cahiller beyhude gezer
Hakkın nerde mihman olduğun bilmez

Ahmed-i Cemal’dan tuttum damanı
Daman içinde de buldum imanı
Cahiller inanmaz eyler gümanı
Altını göstersem pul diye almaz

FEDAİ der alana sattım malımı
Ancak Balım Sultan bilir halimi
Mürşit eteğinden kesmem elimi
İnşallah açılan gülümüz solmaz

2
Anka kuşu yüksek uçar havaya
Şeytandır gönlünü yüksek götüren
Yüksek gönül çadır kurmaz ovaya
Turab imiş şu enginlerde yatan

Yüksek gönül uçar alamaz payı
Herkes kendi aklına demiş iyi
Dört kitabın hatmin bilirim deyi
İblis olmuş doğru yola gitmiyor

Varlık ile benlik temel tutmuyor
Firavun olmuş doğru yola gitmiyor
Ne kadar çok bilse fayda etmiyor
İstektir âdemi hakka yetiren

Ahmet Yesevi’nin zatı uludur
Ali Haydar gerçeklere velidir
Nuru Cemal bize kısmet dağıtır
Gördüm efendimin yeşil elini

Şeytan lâin pek çok ilim bilirdi
Melekler ondan sabakın alırdı
Şeytanın özüne benlik gelirdi
Ol zaman boynuna taktılar toku

Dedeler de doğru yolu sürmüyor
Kör olmuşlar Ali oğlun görmüyor
Ahmed-i Cemal’a beyan vermiyor
İnkâr geliyorlar Ali soyunu

Hak için çekilen emek zay olmaz
Benim yârim nadanlara pay olmaz
Dünya malı bir tel ile tay olmaz
Kantara vursalar dünya malını

FEDAİ turaptan özün kaldırma
Şahinin avına karga saldırma
Boğulursun pek derine daldırma
Mümindir mürşide ikrar getiren

3
Kulak verdim laden sesi geliyor
Cahilin sözleri karlı buz gibi
Rakip taş vurdu da bağrım deliyor
Şu sinem kavruldu yanan köz gibi

Varı ben de Adil beye giderim
Laden taşı vurdu çoktur kederim
Ahmed-i Cemal’a şekva ederim
Onlar haif olur yavru bâz gibi

Yazık sofu senin aklına yazık
Ahret harçlığına ne aldın azık
Sen seni bilmezsin abiden bozuk
Gelemen irfana kırık saz gibi

FEDAİ der laden vuruyor taşı
Akıttı gözümden kan ile yaşı
Sabırdır sabretmek her işin başı
Sabredersen çilen biter yaz gibi

4
Gönül şu dünyanın bezmine dalma
Arz olur hakkından ferman görünür
Nefsine kul olup menzilden kalma
Sapma bu ırktan orman görünür

Kendini fehm eyle havayı gezme
Sakın bir kimsenin kusurun yazma
Kumaş tezgâhına ipliğin çözme
Eğir pamuğunu kirman görünür

Neylersin âlemi karşına bakma
Yüz bin kân edersin bir gönül yıkma
Hak yerini bulur sen hiç gam çekme
Sürülmüş savrulmuş harman görünür

Ey FEDAİ doğru yollarda eğlen
Nefsini katleyle dillerde söylen
Teslim ol Admed-i Cemal’e bağlan
Dertliler derdine derman görünür

5
Kudret kandilinde balkıyor nuru
Ali evladı bâ-i bismillahımız
Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin sırrı
Evladı Ali’ye eyvallahımız

Gördüm âşık oldum yeşil eline
Ağlayı ağlayı düştüm yoluna
Efendim lütfeyle edna kuluna
Sensin Ali’y-yül veliyullahımız

Aşk oduna şu sinemi koyladım
Aşk elinden ilmi ledün söyledim
Şükür efendimi tavaf eyledim
Evladı Mürsel’dir beytullahımız

Mürşidi kâmildir bizim putamız
Af eyle kusurum çoktur hatamız
Hüseyin Fevzi’dir illa fetamız
Yar senin vasfından yedullahımız

Bu FEDAİ gece gündüz zar eder
Aşk ateşi şu sinemi nar eder
Seni seven âşık her dem kâr eder
Güzel methetmektir zikrullahımız

6
Mecnun gibi bir sevdaya yelerken
Çok şükür Ali oğlu cemalin gördüm
Gece gündüz haktan maksut dilerken
Şükür arz ettiğim maksuda erdim

Arz eyledim dost eline geldim de
Efendimin cömertliğin bildim de
Kusurumu günahımı aldım da
Ahmed-i Cemal’ın darına durdum

Şanına nazildir doksan bin ayet
Zikrederim gün be gün her saat
Ahmed-i Cemal’sın Şah-ı Velayet
Şükür kademine yüzümü sürdüm

Âşıkların zikrullahı yedullah
Sen bilirsin suçum ya Halilullah
Sulbün Hamdullah’tır kenzi kenzullah
Nur-u Feyzullah’tır ezberim virdim

Ali Cemal âşıklara dolusun
Sırrı Mürtaza’sın Bektaş Veli’sin
Hem zahire hem batına Ali’sin
Alnında balkıyor nuru nurullah

FEDAİ der güzel sevmektir kârım
Dünyaya şefaat kanisin pirim
Ahmed-i Cemal’sın gül yüzlü yârim
Birsin birliğine ben ikrar verdim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir