Kalender Çelebi

Allah ile gönül arasında perde yoktur.
Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli

Pir Kalender Çelebi (1476-1528), Mürsel Bâli’nin oğlu ve Balım Sultan’ın küçük kardeşidir. Kalender Çelebi gençlik yıllarını okumak ve şiir yazmakla geçirmiştir. Deyişlerinde “Kalender Abdal”, “Kalender” mahlaslarını kullanmıştır. Sakin yaratılışı ve şair tabiatı ile çevresinde kendini sevdiren bir kişiliği vardır.Balım Sultan’ın öldüğü tarihte 40 yaşında olan Kalender Çelebi, on bir yıl Hacı Bektaş Veli Dergahında postnişin olarak görev yapmıştır.
O yıllarda Süleyman I (Kanuni) para darlığı nedeniyle yeni ve çok ağır bir toprak vergisi çıkarmıştır,vergiye karşı çıkanları ağır bir biçimde cezalandırmıştır.Bu yüzden Bozok,Sivas,Maraş,Adana,Tarsus Türkmenleri ayaklanmış,bunlara bir o kadar da sipahi ve köylü katılmıştır. Bu ayaklanmanın başında Kalender Çelebi vardı. İlk etapta üstünlük sağlayan kıyamcılar tımarlı sipahilerin Sadrazam İbrahim Paşa ile anlaşmaları sonucu bozguna uğramışlar ve bu yenilginin sonunda Kalender Çelebi idam edilmiştir.Mezarı Balım Sultan Türbesi’nin batı yönündeki özel bölümdedir.
(Yararlanılan kaynak: A.Celalettin ULUSOY-Pir Dergâhından Nefesler,sf 13)

DEYİŞLERİ
1
Allah bir Muhammed Ali
Nazar eyle bari bana
İzz-ü celâlin aşkına
Çektirme şol zari bana

Pirlere niyaz ederiz
Yalan dünyayı nideriz
Ölürüz hasret gideriz
Göster şol didarı bana

Muhammed Ali’dir server
Kapısına varıp yalvar
Dileyene muradın ver
Irak eyle nâri bana

*Mevali şen ü ziyadır
Efendim hükm ıssı Şah’dır
Ay alnında seyrangahdır
Tecellinin nuru bana

KALENDER ağlar yerinir
Aşk hayaliyle sürünür
Cenneti rîdvan görünür
Şol güzelin kaddi bana
(KAYNAK: A. Celalettin ULUSOY, Pir Dergâhından Nefesler- Genişletilmiş İkinci Baskı,[Hüseyin Hürrem ULUSOY] 2014 )

2
Her canâ kalan serseriye er demesinler
Ser vermeyinin ismine server demesinler

Bir kimsede olmasa ol aşk-ı Ali
Pes nice ana kâfir-i Hayber demesinler

Her can ki şeh’i bilmese bu kişver içinde
Şâh kulu değil Çâker-i Kanber demesinler

Güzel görünür iş bu gönül her kimi sevse
Tahkik budur özge haberler demesinler

Efsâne sözün söyleme ey zâhid-i hodbin
Sakın ki sana câhil-i ebter demesinler

Katlanmaz isen sabr edüben cevrine yârin
Ol bi hünere aşk eri rehber demesinler

Ser vermez isem yoluna Şâh-ı Kâdimin
Âlemde dahi bana KALENDER demesinler

3
Dün gece seyrimde batın yüzünde
Hünkar Hacı Bektaş Veli’yi gördüm
Elifi tac başında nikâb yüzünde
Aslı imam nesl-i Ali’yi gördüm

Geçti seccadeye oturdu kendi
Cemâli nûrundan çerağ uyandı
İşaret eyledi sâkiller sundu
Bize Hak’dan gelen doluyu gördüm

İçtim ol doluyu aklım yitirdim
Çıkardım benliğim ikrar getirdim
Menzil gösterdiler geçtim oturdum
Tiğbend bağlanmış belimi gördüm

Mürşîd eteğinden tutmuşum destim
Bu idi muradım erişti kastım
Bilmem sarhoş muyum neyim ben mestim
Erenlerin verdiği dili gördüm

Abdal KALENDER im koymuşum seri
Kurban ettim canım gördüm didârı
Erenler serveri gerçek eri
Maksûdum olan İmam Ali’yi gördüm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir