Remzani

Asıl ismi Hacı Sadık OYTUN olan Remzâni, 1937de Tokat’ın Zile ilçesinde doğmuştur. Babasının ismi Sadık’tır. Altı kardeşin dördüncüsüdür. Remzâni ilkokula gidememiştir. Kendi çabasıyla eski yazıyı ve Türkçe okuma-yazmayı öğrenmiştir. Demircilikle uğraşan babasının yanında, çok küçük yaştan itibaren çalışmaya başlamıştır. Remzâni, oniki-onüç yaşlarında iken -söylentiye göre- dükkanlarına ak sakallı yaşlı bir insan gelmiş. Remzâni’ye dolu bir badevermiş. Remzâni bunu içtikten sonra kısa bir süre baygınlık geçirmiş. Kendine geldikten bir kaç gün sonra kendiliğinden şiirler okumaya başlamış. Remzâni bu olaydan sonra muhabbet meclislerinde aranan birisi olmuş, sürekli şiir okumaya teşvik edilmiştir.
Remzâni tapşırmasını (mahlas) ise, Zile’nin ünlü halk ozanlarından olan Kemteri’nin oğlu Sefil Edna (Abuzer Doğanay, 1900-1966) vermiştir. Remzâni mahlasının anlamı ise “Simgelerle ilgili, işaretlerle ilgili “ dir.
Daha sonra babası Remzâni’yi Zile’nin Güblüce Köyü’ndeki Nasıf Hoca’nın yanına göndermiştir. Remzâni Nasıf Hoca’nın yanında kaldığı süre içinde saz çalmayı ve saz yapımını öğrenmiştir. Nasıf Hoca’nın yanından ayrıldıktan sonra Remzâni, tekrar Sefil Edna’nın yanına dönmüştür. Sefil Edna’yı ustaz kabul ederek ona çıraklık yapmıştır.

Ustadımdır Sefil Edna pazar eyledim
Aşkına düştüm gönül eyledim
Remzâni hanemde mehman eyledim
Sakla cevherini kapan olmasın
…………
Ustadım Sefil Edna Kemter’in oğlu Bu aşkın elinden sinamız dağlı Remzâni der başımız ol Şah’a bağlı
Görürsün halimiz muhanet dost dost

Remzâni, Sefil Edna’dan büyük ölçüde etkilenmiştir. Bu etkilenme onu, Sefil Edna’ya sıkı sıkıya bağlamıştır. Daha sonra bu bağlılığı devam ettirmek ve güçlendirmek için Sefil Edna’nın oğlu Ali Rıza Doğanay’la müsahib kardeş (yol kardeşi) olmuşlardır.
Remzâni askerlikten döndükten sonra eşi Zöhre ile evlenmiştir. Bu evlilikten Gülüzar, Hüseyin ve Hasan (Nurettin) isimli üç çocukları olmuştur.
Remzâni bir süre oto tamirciliği, elektrik-su tesisatçılığı yaptıktan sonra Devlet Demiryolları‘nda usta olarak çalışmaya başlamıştır. Remzâni bu işte boş durmamış, sürekli yeni birşeyler öğrenmeye çalışmıştır. Günlüğünü tuttuğu defterinde bilim ve tıpla ilgili birçok konuların bulunması, onun çok yönlü bir kişi olduğunu gösterir.
Remzâni sürekli yeni şeyler öğrenmek ve yeni yerler görmek isteği ile dolu bir insandır. Bu özelliği 1973’de ağır basmış ve Remzâni Almanya’ya gitmiştir. Daha sonra ise eşini ve çocuklarını Almanya’ya götürmüştür. Remzâni, Almanya’da kaldığı süre içinde şiir çalışmalarını aksatmamıştır. Almanya`da çoğunlukla ayrılık, özlem, keder, sevgiliye (Allah, Alevi-Bektaşi büyükleri) sesleniş şiirleri yazmıştır.

1
Evliyalar evliyası
Hacı Bektaş, Hacı Bektaş
Horasan`da tuttun yolu
Hacı Bektaş, Hacı Bektaş

Horasan’da tuttun yolu
İmam Kazım Musa kolu
Muhammed’den aldın dolu
Hacı Bektaş, Hacı Bektaş

Güvercin donuna girdin
Kadıncığa selam verdin
Destur edip Rum`a geldin
Hacı Bektaş, Hacı Bektaş

Yumruk vurup taşı deldin
Dar-ı çeç`de namaz kıldın
Doğru bir erkan yol kurdun
Hacı Bektaş, Hacı Bektaş

Şu aleme güneş baktın
Gönüllere ışık yaktın
Aşıkları aşka soktun
Hacı Bektaş, Hacı Bektaş

Erenlerin gözü sensin
Arif lerin sözü sensin
REMZÂNİ`nin nazı sensin
Hacı Bektaş, Hacı Bektaş

2
Gelin dostlar bir olalım
Birlik makamı kuralım
Kadim ikrarda duralım
Gelin dostlar bir olalım

Böyle imiş Hakkın yolu
Birlikte gerçekler dolu
Birdir Muhammed’le Ali
Gelin dostlar bir olalım

Eksik noksan düzeltelim
Gönül bağın bezetelim
Gerçek yoldan söz edelim
Gelin dostlar bir olalım

Kırklar birlik ile buldu
Gönülleri nurla doldu
Allah bile birlik oldu
Gelin dostlar bir olalım

REMZÂNİ der her gün böyle
Aşk Allah`tır doğru söyle
Yardımcımız olsun Mevla
Gelin dostlar bir olalım

3
Gel kardeş seninle yola gidelim
Sakın yücelerden bakmamasına
Bağlanıp da bir ikrar güdelim
Yapılmış gönülleri yıkmamasına

Engin turablarda mahsul bol olur
Ademin gönlünde Hakk`a yol olur
Arifler sohbeti her dem bal olur
Bal yapalım yedikçe bıkmamasına

Gönlümüz sırlıdır kimse bilmesin
Elalem duyup bize gülmesin
Açsın güllerimiz her dem solmasın
Gayrı çiçeklere bakmamasına

Gel nutuf haklayalım her şeyin başı
Beyhude ömrü vermeyelim yaşı
Muhammed Ali’dir Kırklar’ın başı
Korumuza yabanı sokmamasına

REMZÂNİ turabdır herkesten engin
Gönlümüzde olmasın kibirle kin
Bu aşkın atına gel doğru bin
Beyhude yollara sapmamasına

4
Gönül aşkın katarına
Katıl da gel katıl da gel
Kul olup da bir pazarda
Satılda gel satıl da gel

Muhammed çok dolaştı
Cebrail le hayli uğraştı
Hak nice sırlar açtı
Katılda gel katılda gel

Kırklar katar düzer idi
Ali engür ezer idi
Selman Şeydullah gezer idi
Getir de gel getirde gel

Savaşlarda olur nara
Mansur niçin düştü dara
Halil gibi sende nara
Atıl da gel atıl da gel

Açar adem gülü solmaz
Aşkta asla yalan olmaz
REMZÂNİ de zulüm olmaz
Katıl da gel katılda gel

5
Medet Allah ya Muhammed ya Ali
Günahkarım günahımız bağışla
Bunalanı kurtaran Bektaş-ı Veli
Günahkarım günahımız bağışla

İmam Hasan yardım eyle sen bize
Şah Hüseyin derman ol derdimize
Ümidimiz sizdedir kalman noksanımıza
Günahkarım günahımız bağışla

İmam Zeynel’dir zindanın şahı
Ol İmam Bakır’dır yüzüm ağı
Cafer, Musa, Rıza affet günahı
Günahkarım günahımız bağışla

Tağı bizleri tahtına ala
Nağı cümlemizi mülküne sala
Askeri, Mehdi`ye REMZÂNİ gönlünü bağla
Günahkarım günahımız bağışla

KAYNAK: http://asikremzani.net/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir