Veliyettin Çelebi (Hürremi)

Ârifler hem arıdır, hem arıtıcı.
Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli

(Veliyettin Çelebi 1867-1940), Feyzullah Çelebi’nin oğludur. Büyük kardeşi Ahmet Cemalettin Çelebi’nin ölümü üzerine Hacı Bektaş Veli Dergahı’na postnişin ve vakıf mütevellisi olmuştur. 30 Teşrinsani 1341 tarih ve 677 sayılı kanunun yürürlülüğe girişine kadar bu görevde kalmıştır.
Uzun süre eğitim görmüş olan veliyettin çelebi bilgin bir kişidir. Arapça ve Acemce’yi çok iyi bilmektedir. Şiirlerinde “HÜRREMİ” mahlasını kullanmıştır.
Veliyettin Çelebi de büyük kardeşi Cemalettin Çelebi gibi Atatürk’le yakın ilişkilerini sürdürmüş ülkenin her yanına beyannameler göndererek Atatürk’ün desteklenmesi için çalışmıştır.
1940 yılında göçen Veliyettin Çelebi çilehane’de özel türbesinde toprağa gömülmüştür.
(Pir Dergahından Nefesler, A. Celalettin ULUSOY, sf.111)

DEYİŞLERİ
1
Sabahtan uğradım pir kapısına
Gördüm pirin kapıları sürmeli
Çare dedim yaremin acısına
Dedi seni bir mehenge sürmeli

Hiç bina görmedim senin yapında
Oynanılmaz urganında ipinde
Dedim pirim çok mu kalam kapında
Dedi seni bir mahale sürmeli

Beklemeli o sultanın eşiğin
Eşiğin bekleyen bulur keşiğin
Ay ile gün gibi cemal ışığın
Günde yüz bin kere yüzler sürmeli

Ne dedim efendim yüzümden bezdin
Yoksa amelimde isyan mı sezdin
Aşkım öldürmeye silah mı düzdün
Martini mevzeri birden sürmeli

HÜRREMİ ah eder kanlı yaş ile
Gündüz hayal ile gece düş ile
Menzil alamazsın bu gidiş ile
Hemen aşk atına binip sürmeli

2
Dertlerinden deli oldum vallahi
Ne yaman mestane bakar gözlerin
Derdi veren dermanını vermez mi
Ab-ı zülal olmuş akar gözlerin

Yaradan yaratmış usuldur boyu
Kesb-i cemal etmiş mülayım huyu
Bağdadı Basrayı Bedehşen hoyu
Acemi afganı değer gözlerin

Gönül bir kabedir darp edip yıkma
Tiği gamzelerin sineme çakma
Mevlayı seversen kahır ile bakma
Korkarım cihanı yıkar gözlerin

Mesd-i meyhanın’dan kamil ders alır
O ledün ilmini okuyan bilir
Cevahir taşının kıymeti mi olur
Elması inciyi değer gözlerin

Gahi şen olur gönül gahide gamde
Sen güler oynarsın dertlerin bende
Zöhre yıldızının nişanı sende
Ahiri HÜRREMİ yakar gözlerin

3
Gidersem gurbete benim sevdiğim
Ali-el Mûrteza müînin olsun
Yazılı hüsnünde sırr-ı hel’eta
Ali-el Mûrteza müînin olsun

Bu gurbetlik sana mahz-ı hikmettir
Mekandan münezzeh hükm-ü Ahmettir
İnşallah bu sefer sebeb devlettir
Ali-el Mûrteza müînin olsun

HÜRREMİ her şeye tahammül eyle
Bab-ı hidayete tevessül eyle
Hüda hikmetini tefe’ül eyle
Ali-el Mûrteza müînin olsun

4
Behey gafil Hakk’ı bulmak dilersen
Gel ibtidâ’ ilm-i Kur’an’ı fark et
Cemâle mûşerref olmak dilersen
Varıp bir mürşîde irfânı fark et

Mürşîdlik Muhammed Ali’ ye ilhâk
Yalandır gayrisi inanma mutlak
Her kişiyi mürşîd bilme ey ahmak
Mürşîdlik bir hâldir nişânı fark et

Dört kapı kırk makam on yedi erkân
Ben mürşîdim diyen eylesin beyân
Yedi farzı evvelâ öğrenip ey can
Dinle bir kâmilden furkanı fark et

Sulbden sulbe indi hüccetü’l bürhân
Bektaş-ı Velî de gösterdi nişan
Yedullah bâbında buyurdu Sübhân
Kutbü’l âlem olan cenânı fark et

Yetir biâtını sulb-i tâhire
Açma esrârını kavm-i zâhire
Eğir muhîb isen tapma şecere
Vech-i vechullah âdemi fark et

Kimin hakkındadır levlâke levlâk
Hak buyurdu lemâ halaktu’l eflâk
Muhammed Ali’ den gelen nesl-i pâk
Muhammed neclinden insanı fark et

Hürremî söyler sözün tamamın
Ârif olan bilir vaktin imâmın
Hatmetmek istersen kudret kelâmın
Men aref’den seb’ul mesânı fark et


Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ÜMMÜGÜLSÜM ÇIKRIKÇI OĞLU, 01.04.2016, 11:47:
HARİKA ŞAHANE.EMEKLERİNİZE SAĞLIK.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir