Duaz-ı İmam Örnekleri

Duaz-ı İmam: Alevi-Bektaşi yolunda Oniki İmamların isimlerini içinde bulunduran özel nefeslerdir.

-1-
İnsanı Kamilden Ayırma Bizi
SÖZ: SIDKI BABA
İlâhi Mustafa Mürteza hakkı
İnsan-ı Kâmilden ayırma bizi
Yüz-i yirmidörtbin Enbiya hakkı
İnsan-ı Kâmilden ayırma bizi

Desti girimizdir İmam-ı Hasan
Hüseyn-i kerbelâ şah-ı şehid’an
İmam Zeynel, İmam Bakır elaman
İnsan-ı kâmilden ayırma bizi

Caferi Sadık cümlemizin serveri
Musa Kâzım, Rıza yolun rehberi
Medet mürvet Taki, Naki, Askeri
İnsan-ı kâmilden ayırma bizi

Muhammed Mehdi’dir şah-ı velâyet
İşitir cihanı nuru hidayet
Niyazımız budur her dem her saat
İnsan-ı kâmilden ayırma bizi

SIDKI’ yam dünyaya eyleme heves
Ruh pervaz edep de kalır bu kafes
Ya ilâhi evvel ahir son nefes
İnsan-ı kâmilden ayırma bizi

-2-
Dertliyim derdime dermana geldim
Söz: Güzide Ana (Katibi)
Medet Allah ya Muhammed ya Ali
Dertliyim derdime dermana geldim
Bûnlardan kurtaran Bektaş Veli
Dertliyim derdime dermana geldim

Hasan Hüseyin’le arttı firkatim
Zeynel Bakır Cafer melce-i zatım
Kazım Musa Rıza kabul eyle hacetim
Dertliyim derdime dermana geldim

Taki’den Naki’den ola hidayet
Hasan Askeri yareme el kat
Muhammed Mehdi dardayım gayet
Dertliyim derdime dermana geldim

Dervişlerin girer şala abaya
Sehven hata ettim geldim tövbeye
Niyazım var Hacı Bektaş Veliye
Dertliyim derdime dermana geldim

GÜZİDE der Mevla’m sen bak halime
Medet mürüvvet fırsat verme zalime
On iki imam yardım eyle kuluna
Dertliyim derdime dermana geldim

-3-
Gel dilber ağlatma beni
Söz: Virani
Gel dilber ağlatma beni Şah-ı Merdan aşkına
Dü cihanın rahnamesi Şir-i Yezdan aşkına
Şahım Hasan Pir Hüseyin Kerbela meydan için
Lütfedip bağışla cürmüm Ali sübhan aşkına

İmam Zeynel Abidin’in abına yundun ise
Arayıp kendi Özünde Bakırı buldun ise
Ceddin Evlad-ı Muhammet Cafer’i bildin ise
Rahma gel ol Şah-ı Merdan Ali imran aşkına

İmam Musa’yı Kazım’dır Ehl-i Beytin serveri
Cani aşkı nuş edenler müpteladır ekseri
Şahı Şehidi Horasan İmam Rıza’dan beri
Müptelayı merhamet kıl Kalb-i viran aşkına

Şah Taki u ba Naki’nin bend oluban rahına
Sadıkane ver Salavat Ehl-i Beyt ervahına
Gafil olma yok vefası dü cihan hublarına
Gel feragat eyle gönül kamil insan aşkına

Ey VİRANİ çıkma yoldan doğru Raha gel beri
Muhabbet şevkat senindir Ey Hasan-Ül Askeri
Evliyalar serfirazi Hacı Bektaş-ı Veli
Sen ganisin ver muradım Mehdi devran aşkına

-4-
Söz: Virani
Kudret kandilinde parlayıp duran,
Muhammet Alinin nurudur vallah.
Zuhur edip küffar askerin kıran,
Elinde zülfikar Alidir billah.

Elinde zülfikar, altında düldül,
Önünde Kamberi dilleri bülbül,
Hazreti Fatima cennette bir gül,
Ona “sırrım!” dedi Hak Habibullah.

Zuhur etti imam Hasan, Hüseyin,
Onların nurundan ziyalandı din,
Kırk pare bölündü Zeynel Abidin,
Tutarız yasını hasbeten Lillah.

Muhammed Bakır’la Cafer-i Sadık,
Şahım Musa Kazım, hem Rıza dedik,
Tarikat adabiyle cismimiz yuduk,
Hak dedi: Müminin kalbi Beytullah.

Taki, Naki imamların civanı,
Hasan-ül Askeri cismim sultanı,
Elinde hücceti, Mehdi devranı,
Vakit tamam oldu gönderir Allah.

VİRANİ’yem niyazım var üstada,
Elinde zülfikar hem ehli gaza,
Bin bir dondan baş gösterdi Mürteza,
Biz bir bildik, dedik: Allah eyvallah

-5-
Mestaneyiz
Söz:Noksani
Hayalin gönlümde olalı mihman
Gah uslu gezeriz gah divaneyiz
Soyunup aşkından olmuşuz üryan
Gah Mecnun oluruz gah efsaneyiz

Cemalin göreli olduk serseri
Can verip bu yolda bulduk Haydar’ı
Lutf etti nuş ettik ab-ı kevseri
Gah ayık gezeriz gah mestaneyiz

Muhammed Ali’nin aşkına düştük
Kudret kandilinden nura yetiştik
İmam Hasan ile ağuyu içtik
Gah tavaf-ı Kabe gah puthaneyiz

İmam Hüseyin’in kemter kuluyuz
Zeynel bahçesinin can bülbülüyüz
Ma’rifet bağında aşkın gülüyüz
Ayna-i Hüda’yı gah seyraneyiz

Her dem Muhammed Bakırı zikreyleriz
Ca’feriyiz Hakk’a şükr eyleriz
Gah yedi tamuyu fikir eyleriz
Aşkın ateşinde gah pervaneyiz

Kazım ile yedi deryaya girdik
Rıza kapısından behişte yettik
Ummana kavuştuk katarı kattık
Naci deryasında gah dürdaneyiz

Taki ile cümle canı gezeriz
Naki ismin daim okur yazarız
Hakipay -ı Askeri’yiz tozarız
Secde -i Adem’de Sadıkaneyiz

Aşıkız bekleriz bab -ı velayet
Vechinde okuruz hem yedi ayet
İki kaş dört kirpik zülfün tamam et
Kıblegah eyledik aşıkaneyiz

NOKSANİ Mehdi-i Şah’a bendeyiz
Kanda varsak Kırklar ile cemdeyiz
Hakk’ı özümüzde bulduk demdeyiz
Pirin eşiğinde can kurbaneyiz

-6-
Gel Yetiş
Söz:Noksani
Medet mürvet dedim kapına geldim
Muhammet Mustafa Ali gel yetiş
İsyan deryasına gargolup kaldim
Pirim Ulu Haci Bektaş Veli gel yetiş

Şu benim halimi pirime bildir
Kalbimizin evini nur ile doldur
Cesedim ölmeden nefsimi öldür
Fadime Hatice Ulu gel yetiş

Bir tarafta nefsi emmar em azar
Bir tarafta vesvese çok hille düzer
Günahımızı yazmaktamelekler bezer
İmam Hasan Hüseyin Veli gel yetiş

Demah aldatmada geziyor her bar
Hırsa nefse fırsat vermeye cabbar
Sana sığınmışam Vahüdür Gahhar
Car günümün İmam Zeyneli Ali Aba gel yetiş

Yezidiler elinde müşkül halimiz
Münkür münafık farş eyledi yolumuz
İmam Bakır sen al bizim elimiz
İmam Cafer kali kaldır gel yetiş

Dağlarca günahımızı gel vurma yüze
Cehennem narını gösterme bize
Musayi Kazim’la Pir Musrü Riza
Tağı Naki İmam Ali gel yetiş

Tövbekaram günahkaram bu yolda
Medet mürvet dedim kusurum elde
Göster cemalini gizleme darda
Askeri gönlümün gülü gel yetiş

NOKSANİ kulun ister didarı Cennet
Mahsumu paklarda yetişe himmet
Sana Sığınmışım Mehdi Muhammet
Sarı Saltık Kızıldeli gel yetiş

-7-
Ali Evladı Didarından Ayırma
Söz: Sefil Ali
Gece gündüz niyazım var Hünkâra
Ali evladı didarından ayırma
Erenler ihyası Şah-ı Merdan’a
Ali evladı didarından ayırma

Yek nazarda cümle cihanı gören
Uhud’da Muhammed’in carına eren
Kul olup Sail’in borcunu veren
Ali evladı didarından ayırma

Cümle nebilerin Şahı serveri
Yedinci kat gökte göründü seri
Muhammed Mustafa din rehberi
Ali evladı didarından ayırma

Hatice, Fatıma şefaat kâni
İmam Hasan affet küllü noksanı
Şah Hüseyin şehitlerin sultanı
Ali evladı didarından ayırma

İmam Zeynel çekti belayı kahrı
Muhammed Bakır velayet şehri
İmam Cafer ilmin hakikat bahri
Ali evladı didarından ayırma

Şah Musa-i Kâzım hem imam Rıza
Taki, Naki, Askeri imdat ver bize
Ya Muhammed Mehdi niyazım size
Ali evladı didarından ayırma

SEFİL ALİ’m uruh pervaz kılınca
Amel defterini ele alınca
Ya Muhammed divanına durunca
Ali evladı didarından ayırma
(KAYNAK: Mehmet Çevik, Sefil Ali Hayatı-Deyişleri,Çorum,2007)

SİZDE EKLEYEBİLİRSİNİZ!
Aşağıdaki kutucuğa yorum bırakabilir veya iletişim formundan bize özel mesaj gönderebilirsiniz.
Duaz imam sözleri, Oniki imam, düez, Duaz-ı imam,düez-i imam,deyiş,nefes söz

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: hatice özdoğan, 11.08.2016, 00:08:
Dostum Muhammed Hak Habibullah
Söylersen Muhammed Aliden söyle
Cihana geldiler sırrım sırrullah
Söylersen Muhammed Aliden söyle

Hasan Muhammed Hüseyin Ali
Şah imam Zeynele demişim beli
Muhammed Bakiri sevdim ezeli
Söylersen Muhammed Aliden söyle

Evliya enbiya onlara aşık
Verdiler ikrarı oldular tanık
Hak mezhebi İmam Caferi Sadık
Söylersen Muhammed Aliden söyle

Musayı Kazımdan kuruldu erkan
Şah İmam Rızadır pirim Horasan
Tagiyle Nagi mümine iman
söylersen Muhammed Aliden söyle

Hasan ol Askeri serveri alem
Muhammed Mehdidir sahibil kerem
GENÇ ABDALım zikrederler her demden
Söylersen Muhammed Aliden söyle.

Yorumu gönderen: furkan, 11.02.2016, 22:24:
aşık veli : elhamdülillah buldum hüdayı ekleyebilirmisiniz*
Yorumu gönderen: hüseyin mert kayhan, 28.10.2015, 21:58:
Allah medet ya Muhammed ya Ali
Bizi dergahından mahrum eyleme
Pirim Hünkar Hacı Bektaşı Veli
Bizi dergahından mahrum eyleme

Ademi Seyfullah atam hakkiçün
Muhammed Mustafa hatem hakkiçün
Eyyuba sürdüğün sitem hakkiçün
Bizi dergahından mahrum eyleme

Hasan’ın aşkına kılarım zari
Hüseyin’dir dinimizin serveri
Alemler canısın Cenabı Bari
Bizi dergahından mahrum eyleme

Zeynelin canına kıldılar fena
Muhammed Bakırdır sırrı Mürteza
İmam Cafer Kazım Musayı Rıza
Bizi dergahından mahrum eyleme

Mehemmed’ im eder hey gani kadir
Taki Naki Askeri rehnüma odur
Muhammed Mehdi’ye niyazım budur
Bizi dergahından mahrum eyleme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir