Teslim Taşı

Bektaşi dergahına teslimiyet manasına gelen, dervişlerin boyunun çıkarmadıkları taştır.Teslim taşının iç yüzü yani batını Hz. Ali’yi, dışa bakan yüzü ise zahiri yani Hz. Muhammed’i temsil eder. Teslim taşı Bektaşi dervişlerinin taşıdığı bir eşyadır; 12 köşesi 12 imama denk düşer. 
Yüzünü Allah’a dönmüşlerin taşı olarak tarif ederler Bektaşiler teslim taşını. teslim taşını taşımak, Pîr’e bağlılığı ifâde eder..Pir,Yol ve erkana giren dervişe, Teslim Taşı’nı, tekbirlerle takardı. 

Özellikleri
1- Oniki köşelidir ki bu Alevilikteki Oniki İmam inancını simgeler.
2- Altında ve üstünde iki taş bulunur ki bu soy’un Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin’den devam ettiğini simgeler..Bektaşi Pirleri ve dedeleri tümü Hz. Muhammed’in ve 12 İmam ‘ın soyundandır.
3-En altındaki düğüm katledilen Nesimi’yi simgeler 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir