Pir Dergahından Nefesler -A. Celalettin ULUSOY

 – 2-

2014  Genişletişmiş Yeni Baskı

ÖNSÖZ

Hacı Bektaş Veli soyundan gelenlerin arasında çok güçlü şairler ve bilim adamları yetişmiştir. Ne yazık ki bunlardan çoğunun eserleri zamanımıza kadar gelememiştir. Osmanlılar devrinde Hacı Bektaş Veli Dergahı’nın bir kaç defa kapanmış olması, soyundan gelenlerin sürgün veya idâm edilmesi, külliye binalarının yıktırılarak kitap ve benzeri eşyanın imha edilmesi, eserlerin kitap ve divan şeklinde toplu olarak ele geçirilmesini olanaksız kılmıştır. 
 

Hacı Bektaş Veli soyundan gelen postnişinlerin deyişlerinin, Bektaşi yolunun kurallarına değinmeleri itibariyle de özel bir önem taşıdıkları kuşkusuzdur. 
 

Bu kitapta ki deyişler söz konusu eserlerin küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu gerçeği üzüntü ile ifade ederken okuyucularımızın bu eksikliği hoşgörü ile karşılayacaklarına inanıyorum.

A.Celalettin ULUSOY

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir